Libertatea de exprimare

Legea cu privire la libertatea de exprimare are scopul să garanteze dreptul la libera exprimare a opiniilor și echilibrul dintre acest drept și apărarea onoarei, demnității, reputației profesionale, a vieții private și de familie.

Orice persoană are libertatea de a primi informații de interes public prin intermediul mass-media ( art.6).

Mass-media are sarcina de a informa publicul asupra problemelor de interes public şi de a efectua, în conformitate cu responsabilitățile sale, investigații jurnalistice în probleme de interes public (art.4).

Libertatea de exprimare a mass-mediei admite şi un mic grad de exagerare sau chiar provocare, cu condiția să nu se denatureze esența faptelor (art.4).

Apărarea onoarei, demnității sau reputației profesionale nu poate prevala asupra libertății publicului de a primi informații de interes public (art. 6).

Orice persoană are dreptul la apărarea onoarei, demnității şi reputației sale profesionale lezate prin răspândirea relatărilor false cu privire la fapte, a judecăților de valoare fără substrat factologic suficient sau prin injurie (art.7).

Persoana care se consideră lezată în drepturi poate solicita rectificarea sau dezmințirea informației, precum şi repararea prejudiciului moral şi material cauzat.

Nimeni nu poate fi tras la răspundere pentru stilul umoristic şi satiric dacă prin folosirea acestuia nu se induce în eroare publicul în privința faptelor (art. 7).