Ce spune legea?

Audiovizual

Codul serviciilor media audiovizuale reglementează modul în care trebuie să activeze televiziunile și posturile de radio din Republica Moldova.

Libertatea de exprimare

Legea cu privire la libertatea de exprimare are scopul să garanteze dreptul la libera exprimare a opiniilor și echilibrul dintre acest drept și apărarea onoarei, demnității…

Protecția copiilor

Minorii sunt protejați informațional atât prin Legea cu privire la protecția copiilor împotriva impactului negativ al informației, cât și prin coduri deontologice – al jurnalistului și cel…

Toleranță și nediscriminare

Respectarea valorilor precum toleranța, nediscriminarea și egalitatea de gen la radio și TV este impusă atât prin prevederi legale, cât și prin coduri deontologice – al jurnalistului și …