Protecția copiilor

Minorii sunt protejați informațional atât prin Legea cu privire la protecția copiilor împotriva impactului negativ al informației, cât și prin coduri deontologice – al jurnalistului și cel de conduită a radiodifuzorilor.

Legea cu privire la protecția copiilor împotriva impactului negativ al informației include prevederi clare prin care este interzisă difuzarea anumitor informații cu impact negativ asupra copiilor precum şi a informațiilor cu caracter pornografic care încurajează violența şi exploatarea sexuală a copiilor sau care au drept scop demonstrarea violenței.

Pentru a permite părinților (tutorilor, curatorilor) copiilor să facă alegerea potrivită, toți radiodifuzorii au obligația să pună la dispoziția publicului informații suficiente privind intervalul orar de difuzare, recomandările şi avertizările sonore şi vizuale, astfel încât programele vizionate sau ascultate în familie sau numai de către copii să nu afecteze dezvoltarea fizică, mintală, spirituală sau morală a acestora. Aceleaşi obligații sunt valabile în cazul serviciilor de programe retransmise de către radiodifuzori (art. 5).

În intervalul orar 6.00-20.00, posturile de radio și TV nu pot difuza programe audiovizuale (înregistrate sau în direct) în care se fumează, se consumă băuturi alcoolice ori se prezintă acte de comportament obscen!

În intervalul orar 6.00 –23.00 sunt interzise producții care prezintă:

a) violență fizică, psihică;
b) scene de sex, de limbaj sau de comportament obscen;
c) persoane în ipostaze degradante;
d) lupte libere nereglementate de federațiile sportive naționale sau internaționale.

Programele audiovizuale care pot afecta dezvoltarea fizică, mintală, spirituală sau morală a copiilor pot fi difuzate numai dacă vizionarea este restricționată printr-un sistem de acces condiționat. În lipsa unui sistem de acces condiționat, difuzarea programelor respective se poate face numai în intervalul orar permis, potrivit clasificării programului în funcție de conținutul acestuia. Responsabilitatea clasificării acestor producții audiovizuale le revine titularilor de licență de emisie.

Categoriile în care se încadrează producțiile audiovizuale ce pot afecta dezvoltarea fizică, mintală sau morală a copiilor sunt următoarele:

Intezise copiilor sub 18 ani – se difuzează doar între orele 24.00 și 6.00. Vor fi însoțite permanent de un semn de avertizare reprezentând un cerc de culoare roşie, iar în interiorul acestuia, pe fond transparent, numărul 18 de culoare albă;

Interzise copiilor sub 15 ani – în intervalul orar 22.00 – 6.00. Vor fi însoțite permanent de un semn de avertizare reprezentând un cerc de culoare roşie, iar în interiorul acestuia, pe fond transparent, numărul 15 de culoare albă;

Interzise copiilor sub 12 ani – se difuzează numai după ora 20.00 şi vor fi însoțite de un semn de avertizare reprezentând un cerc de culoare roşie, iar în interiorul acestuia, pe fond transparent, numărul 12 de culoare albă;

Interzise copiilor sub 7 ani – se difuzează numai după ora 20.00 şi vor fi însoţite de un semn de avertizare reprezentând un cerc de culoare roşie, iar în interiorul acestuia, pe fond transparent, numărul 7 de culoare albă;

Conținut ce poate fi vizionat de copiii în vârstă de până la 12 ani numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia –se difuzează însoțit de un semn de avertizare reprezentând un cerc de culoare roşie, iar în interiorul acestuia, pe fond transparent, majusculele AP (acord parental) de culoare albă.

Informația cu impact negativ asupra copiilor poate fi difuzată fără respectarea restricțiilor dacă:

a) această informație are valoare ştiințifică sau artistică, fie este necesară pentru cercetări, instruire sau educație;

b) publicarea ei se face în interes public.

(2) Programele, emisiunile sau părți ale acestora care fac uz de excepțiile prevăzute la alin. (1) vor fi precedate de un aviz privind posibilul lor impact negativ asupra copiilor.

Dreptul minorului la respectarea vieții private și la propria imagine prevalează în fața necesității de informare, inclusiv în cazul minorului aflat în situații dificile:

– Nu publicăm imagini care ar putea pune minorii în situații umilitoare sau degradante;

– Minorul nu poate fi folosit sau expus de către părinți, rude, reprezentanți legali, avocați sau alte persoane responsabile de creșterea şi îngrijirea acestuia, în scopul de a obține avantaje de orice tip sau de a influența deciziile autorităților publice;

– Se interzice difuzarea programelor audiovizuale care pot afecta dezvoltarea fizică, mintală sau morală a minorilor, în special a celor ce conțin scene de pornografie sau de violență nejustificată;

– Programele audiovizuale care pot afecta dezvoltarea fizică, mintală sau morală a minorilor pot fi difuzate numai dacă vizionarea acestora este restricționată printr-un sistem cu acces condiționat (Codul serviciilor media audiovizuale, art. 15).

Jurnalistul tratează cu deosebită acuratețe informația colectată despre copii, asigurându-se că publicarea unei atare informații nu va avea consecințe negative (sentimente de frică, suferință etc.) asupra acestora (Codul deontologic al jurnalistului).

Jurnalistul protejează identitatea copiilor implicați în evenimente cu conotație negativă (accidente, infracțiuni, dispute familiale, sinucideri, violență și abuz de orice fel etc.), inclusiv ca martori. Înregistrările audio/video și fotografiile trebuie modificate, pentru protejarea identității copiilor. Fac excepție situațiile în care identificarea copiilor este de interes public și cele în care jurnalistul acționează în interesul superior al copilului, cu sau fără acordul părinților sau al tutorilor (Codul deontologic al jurnalistului).

Radiodifuzorii sunt datori să țină cont de interesele legitime ale minorilor. Ei vor proteja identitatea minorilor implicați în infracțiuni, ca victime sau ca autori, cu excepția situației în care interesul public cere ca aceştia să fie identificați, sau la solicitarea expresă a părinților sau a reprezentanților lor legali, în vederea protejării interesului superior al minorului (Codul de conduită a radiodifuzorilor).