24 de posturi TV, vizate în plângerile telespectatorilor. NTV Moldova, Prime și Primul în Moldova, canalele invocate cel mai frecvent în sesizările de pe platforma T(V)E Privește!

Peste 100 de cazuri de încălcare a legislației media audiovizuale au fost semnalate de cetăţenii Republicii Moldova prin intermediul platformei T(V)E Privește! în perioada iulie 2020 – iunie 2021. Sesizările au vizat 24 de furnizori de servicii media audiovizuale care difuzează și/sau transmit conținut TV pe teritoriul țării. NTV Moldova, Accent TV și Primul în Moldova sunt posturile cu cele mai multe plângeri din partea telespectatorilor la capitolul imparțialitate, amestec dintre fapte și opinii, lipsa dreptului la replică. Prime, Orhei TV și TV6 (fosta Televiziune Centrală) dețin „recordul” după numărul de reportaje sociale în care s-a făcut publicitate politică ascunsă anumitor partide. Totodată, RTR Moldova (care retransmite RTR Rosia) și Primul în Moldova, în opinia consumatorilor media, „s-au remarcat” prin accente tendențioase și informații propagandistice. 

La sfârșitul lunii iulie 2020, Centrul pentru Jurnalism Independent a lansat în premieră platforma T(V)E Privește!, un instrument prin care consumatorilor media le-a fost oferită posibilitatea să fie proactivi în fața micilor ecrane și anume să analizeze critic conținuturile media de la radio și TV, iar ulterior să le semnaleze pe cele pe care le consideră neconforme cu deontologia, etica jurnalistică și legislaţia în vigoare.

Doritorii de a înregistra o încălcare pe platforma T(V)E Privește! au avut opțiunea de-a o face anonim sau cu indicarea datelor personale. În urma colectării tuturor reclamațiilor depuse, precum și examinării circumstanțelor de fapt semnalate, echipa CJI a verificat sub incidența căror prevederi legale și deontologice intră, după care a întocmit și expediat petiţii la Consiliul Audiovizualului. Pe parcursul a 11 luni de funcționare a platformei, la adresa autorității de reglementare au fost expediate 38 de petiții, dintre care 23 au fost respinse, 12 au fost admise, iar alte trei se află în curs de examinare. 

Nerespectarea exigențelor legale ce țin de asigurarea informării corecte și imparțiale a consumatorilor media, relatările dintr-o singură sursă, încălcarea principiului pluralismului de opinii și echilibrul surselor constituie subiectele celor mai multe petiții respinse de membrii Consiliului Audiovizualului.  NTV Moldova este postul cel mai des invocat în sesizările telespectatorilor. Postul a fost vizat în 11 petiții ale CJI, trei dintre care au fost admise de către CA, șapte au fost respinse, iar una se află în curs de examinare.

O poziție univocă au avut membrii CA și față de reportajele sociale cu „iz electoral”, care, potrivit telespectatorilor, ar fi trebuit să fie delimitate corespunzător drept publicitate politică. Chiar dacă autoritatea de reglementare a audiovizualului a recunoscut de fiecare dată existența fenomenului, membrii Consiliului au respins toate petițiile pe acest subiect, în care au fost vizate posturile TV6 (fostul TVC), Orhei TV și Prime. Temei pentru această decizie a servit faptul că, pe de o parte, furnizorii de servicii media neagă orice asociere a materialelor difuzate cu publicitatea politică ascunsă, pe de altă parte, autoritatea de reglementare se arată incapabilă de a lua vreo atitudine din lipsa prevederilor legale.

Alte petiții ale Centrului pentru Jurnalism Independent, respinse de CA pe motiv că nu există „indicii și fond probatoriu pentru a admite o anumită derogare și, implicit, sancționare”, se referă la limbajul sexist și discriminatoriu într-o emisiune de la TVR Moldova, neasigurarea traducerii în limbajul mimico-gestual a emisiunii Mesager de la Moldova 1, rolul moderatorilor în cadrul talk-show-urilor „Acces direct”, „Главный вопрос с Юлией Федоровой”, „Механизм Действия”de la NTV Moldova.

Din categoria petițiilor admise, în temeiul cărora membrii Consiliului au aplicat sancțiuni furnizorilor media vizați, sunt cele care se referă la producțiile cinematografice ce au inclus secvenţe de violenţă, imagini sângeroase; conținut erotic, trivial și obscen, fără a fi marcate cu semnul distinctiv al limitei de vârstă. Abateri ce țin de încălcarea parametrilor de clasificare a conținutului audiovizual au fost relatate în cazul a 16 posturi de televiziune, 6 dintre care retransmit producții cinematografice din alte state. Furnizorii de servicii media audiovizuale, în special cei care retransmit conținuturi străine, difuzează adesea, la ore nepotrivite și cu marcarea greșită a limitei de vârstă, producții artistice care pot să afecteze emoțional mai ales copiii. În baza sesizărilor telespectatorilor, au fost întocmite 10 petiții către CA. 

Au fost admise și petițiile CJI ce au vizat minorii și datele cu caracter personal. Membrii Consiliului au optat pentru protejarea minorilor și sancționarea posturilor de televiziune care au comis derogări de la prevederile Codului serviciilor audiovizuale și legislația în vigoare. 

În rezultatul verificării circumstanțelor de fapt semnalate în petițiile CJI, întocmite în baza sesizărilor telespectatorilor, 12 posturi de televiziune din țară au fost sancționate de Consiliul Audiovizualului cu avertizări publice și amenzi în valoare de 5.000 și 10.000 de lei.

Social Share

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *