NTV Moldova, sancționat pentru conținut incomplet, distorsionat și unilateral în știri ce vizau conflictul din Ucraina

„Subiectul «Ucraina – singură și neajutorată», difuzat în cadrul ediției din  27 februarie a emisiunii «Sinteza săptămânii», la postul NTV Moldova, a fost raportat de către un telespectator ca fiind manipulator și înșelător pentru public, așa cum conținutul său nu a adus informații actualizate despre situația din Ucraina, or, la ora la care a fost pusă pe post emisiunea deja erau cunoscute pozițiile mai multor instituții internaționale și state ale lumii, care demonstrau solidaritate cu poporul ucrainean, lucru ce a fost ignorat de reprezentanții postului”, se spune într-o sesizare înregistrată pe Platforma T(V)E Privește!. 

Autorul sesizării invocă faptul că emisiunea de sinteză a săptămânii a avut scopul „să genereze frică, panică și dezbinare în societate”, incluzând cu titlu de prioritare (primele trei din emisiune) subiecte cu conotație negativă pentru cetățeni („Și pesimismul bate recordurile”, „Sociologii explică eșecul PAS”, „Ajutor derizoriu pentru facturi enorme”). Ultimul conține și un vox populi ce a prezentat opiniile unei singure părți a societății, cea care este nemulțumită de actuala guvernare. 

În urma unei monitorizări a programelor audiovizuale din perioada 24-27 februarie 2022, în contextul crizei de securitate din regiune, membrii Consiliului Audiovizualului au examinat inclusiv programul de sinteză vizat în reclamația telespectatorului. Astfel, monitorii CA au constatat că NTV Moldova a recurs la omisiune în programele monitorizate. „În buletinul de sinteză al săptămânii, din 12 știri, trei s-au referit la războiul din Ucraina. Din acestea, niciuna nu a constituit prima știre, toate fiind repetări ale informațiilor deja difuzate în zilele precedente, neactualizate și cu încălcările principiilor informării corecte. Nici instituirea stării de urgență nu a fost explicată în buletinul de sinteză”, se spune în raportul de monitorizare CA. 

În opinia membrilor Consiliului, cetățenii care s-au informat doar din știrile acestui furnizor media au fost informați „incomplet, distorsionat și unilateral, fapt ce nu a contribuit în niciun fel la formarea unei opinii libere despre ceea ce se întâmplă în țara vecină începând cu ziua de joi, 24 februarie”, au concluzionat specialiștii de la CA.   

De menționat că postul NTV Moldova este inclus în lista „must carry” – servicii media audiovizuale libere la retransmisiune, a căror retransmisiune este obligatorie pentru distribuitorii de servicii media în baza listei serviciilor media audiovizuale stabilite anual de către Consiliul Audiovizualului.

În cadrul ședinței din 2 martie curent, membrii CA au sancționat postul NTV Moldova cu avertizări publice și două amenzi a câte 5.000 de lei pentru încălcarea mai multor prevederi ale articolului 13 din Codul serviciilor media audiovizuale. 

*****   

Codul serviciilor media audiovizuale, Articolul 13. Asigurarea informării corecte

(1) În virtutea dreptului fundamental la informare, furnizorii de servicii media trebuie să respecte următoarele exigenţe:

         a) să asigure distincţia clară între fapte şi opinii;

         b) să informeze cu privire la un fapt sau un eveniment corect, iar informaţia să fie verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.

(5) În programele audiovizuale de ştiri şi de dezbateri trebuie să fie respectate următoarele reguli:

         f) în enunţarea unor ipoteze sau a unor relaţii de cauzalitate privind producerea unor eventuale catastrofe, să se solicite şi punctul de vedere al autorităţii publice competente.

(6) În cadrul programelor audiovizuale de ştiri şi de dezbateri, de informare în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală trebuie sa fie respectate următoarele cerinţe:

         a) asigurarea imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sînt în dezbatere publică;

(7) Prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie se asigură, de regulă, în cadrul aceluiaşi program audiovizual, iar în mod excepţional, în programele următoare. În cazul în care cei solicitaţi refuză să participe sau să îşi exprime punctul de vedere, acest lucru trebuie menţionat în cadrul programului audiovizual. Absenţa punctului de vedere al uneia dintre părţi nu exonerează realizatorul/moderatorul de asigurarea imparţialităţii.

(11) În cazul televotului sau al sondajului propriu, de genul vox populi, organizat şi prezentat de către furnizorul de servicii media, trebuie să fie respectate următoarele cerinţe:

        c) să fie difuzată, în cadrul invitaţiei adresate publicului de a participa la televot sau la sondaj, precum şi la prezentarea rezultatelor, menţiunea „Televotul/sondajul nu este reprezentativ pentru opinia publică şi nu are valoarea unui sondaj de opinie”.

Sursa foto: Captură Privesc.eu

Social Share

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *